INTEGRATIEMANAGEMENT

F/ACT MANAGEMENT helpt organisaties aan succesvolle integraties op basis van beproefde kennis, ervaring en aanpak. Voor afdelingen of gehele organisaties. Door fusie, overname of alliantie, uit strategische overweging of eenvoudig om kosten te besparen. Praktisch, resultaat- en mensgericht. Profiteer van de ervaring van anderen.

Voorbeelden van diensten van F/ACT MANAGEMENT

  • Ontwikkelen integratieplannen gebaseerd op de strategische doelen van de integratie.
  • Programmamanagement. Voor de gehele integratie, of afzonderlijke werkstromen.
  • Communicatiestrategie. Gericht op alle stakeholders, zowel in- als extern. Offline en online, formeel en informeel, outbound en inbound. Om in contact te blijven met uw klanten en medewerkers, twee van de grootste valkuilen uit de praktijk van integratiemanagement.
  • Integratiestrategie voor informatietechnologie. Eén van de grootste valkuilen uit de praktijk van integratiemanagement.
  • Revitaliseren van een vastgelopen integratieproces. F/ACT MANAGEMENT helpt uw ontspoorde programma weer op de rails.
  • Coaching voor managers en teams in integratiesituaties. Een integratie is een prachtige kans voor management development.
  • Advies en audit. Reviews voor tussentijdse bijstelling om uw doelstellingen alsnog te halen.
  • Interim rollen. F/ACT MANAGEMENT kan diverse rollen ad interim invullen. Zie voor meer onder 'Interim management'.

Lees meer over praktische valkuilen om te vermijden en de F/ACT MANAGEMENT aanpak van integraties: