INTERIM MANAGEMENT

Interim management is ideaal voor situaties waarin F/ACT MANAGEMENT specialiseert: situaties met grote onzekerheid in organisatie en markt. Maar ook om een vaste functie tijdelijk in te vullen. Altijd multidisciplinair en altijd vanuit het perspectief van lange termijn doelstellingen en strategische waardecreatie voor de opdrachtgever.

Voorbeelden van opdrachten waar F/ACT MANAGEMENT ervaring mee heeft:

 • Opstellen businessplan voor nieuwe organisatie door fusie of overname, of voor een onderdeel daarvan.
 • Reorganiseren afdelingen van intern gericht naar extern en proactief.
 • Integreren organisaties en organisatieonderdelen door fusie, overname of alliantie.
 • Nieuw functiehuis, inclusief up-to-date maken van alle functieomschrijvingen, het invoeren van een systeem om functieomschrijvingensysteem digitaal te ontsluiten en het managen van inspraak en medezeggenschap.
 • Samen met uw managementteam een kostenbesparingenprogramma opstellen en uitvoeren.
 • Recovery program voor verslechterende relatie met een outsourcingpartner.
 • Opzetten en invoeren methodiek voor competentiemanagement.
 • Opstellen en uitvoeren van een 'profit improvement program' om een organisatie of organisatieonderdeel uit de gevarenzone te halen.
 • Opstellen en uitvoeren e-commerce strategie.
 • Ontwikkelen enterprise- & IT-architectuur.
 • Omvangrijke uitbestedingen (outsourcing), ook volgens Europese aanbestedingsregulering.
 • Klantencontactenstrategie, inclusief realisatie met informatietechnologie (call center, CRM, knowledge management, e-commerce).
 • Invoeren van omvangrijke of innovatieve informatietechnologie.