COACHING

Bij mij begint elk coachingstraject met een stevige intake. Daarin leren we elkaar kennen en bespreken we de aanleiding, context en vooral de coachvraag. Coaching is in mijn visie een wezenlijke bijdrage aan het bereiken van iets. Ander werk, meer effectiviteit in leiderschap, een betere balans tussen iemand als persoon en professional etc etc. Uit de coachvraag volgt een concreet plan met sessies en thema’s. Dat geeft duidelijkheid voor degene die coaching vraagt, zowel inhoudelijk als financieel. Vanzelfsprekend kunnen we onderweg van het plan afwijken als daar aanleiding voor is. Voor elke sessie vraag ik je je voor te bereiden met een ‘huiswerkopdracht’ voor de eerstvolgende sessie; na elke sessie ga je aan de slag met concrete ideeën en afspraken uit de afgelopen coachingssessie. Zo veranker je de opbrengst uit je coaching gelijk in je leven en je werk. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van onze relatie en de mate van zelfredzaamheid van degene die om coaching vraagt, de meeste invloed hebben op het coachingsresultaat. Om die reden besteden we daar veel aandacht aan gedurende het hele traject.

De positieve psychologie is een nog relatief jonge afdeling binnen de psychologie die zich bezighoudt met het vergroten van welbevinden van mensen. Eenvoudig gezegd richt de positieve psychologie zich op geluk. Voor mij een prachtige basis voor mijn coachingspraktijk. Mocht je hier meer over willen lezen, dan raad ik je de volgende auteurs aan: Martin Seligman (‘Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment’), Mihaly Csikszentmihalyi (‘Flow: the psychology of optimal experience’), Barbara Fredrickson (‘Love 2.0: how our supreme emotion affects everything we feel, think, do and become’).