MENSEN

Mensen vormen de kern van leiderschap. Geen leider zonder mensen die zijn of haar leiderschap accepteren. Mensen creëren en brengen samen en individueel resultaten tot stand. Wie leiding geeft aan organisatieverbetering, geeft leiding aan mensen. Hoe goed een idee ook is, het leidt pas tot resultaat als mensen het idee adopteren en bereid en in staat zijn om hun schouders eronder te zetten.

Mensen accepteren leiding in groepen en als individuen. Groepen hebben een identiteit en een eigen cultuur. Managers moeten zich snel kunnen inleven in 'hun' groepen en daarmee verbinding tot stand brengen. Daarnaast een zekere afstand tot de groep kunnen bewaren om de minder produktieve kanten van de samenwerking ter discussie te kunnen stellen. Effectief leiderschap gaat uit van de bestaande expertise, kennis en manieren van werken. In groepen en individueel. Mensen zijn sociale wezens, samenwerken zit in haar biologie. Als manager hoef je het als het ware alleen maar te laten gebeuren. Vaak is het al voldoende om cruciale blokkades te verwijderen.

Organisatieverbetering en creatie zijn leerprocessen. Mensen moeten zich ideeën en werkwijzen eigen maken die niet een vast onderdeel zijn van de dagelijkse routine. Het leiding geven aan leerprocessen is een ander vak dan het organiseren van die routine. Onzekerheid, nieuwe ideeën opdoen, andere manieren van werken uitproberen, trial & error, verschuivingen in de verhoudingen binnen de groep...

Het integreren van teams en organisaties vereist ook specifiek leiderschap. Verschillen in cultuur en competenties kunnen groot zijn terwijl de politiek van de integratie vraagt om gelijkwaardigheid. De ene organisatie is misschien veel ondernemender dan de andere. Is er sprake van aangeleerde hulpeloosheid, bijvoorbeeld bij een organisatie die zeer hiërarchisch was ingesteld en waar elke beslissing door de top werd genomen? Het integreren van organisaties is fascinerend en altijd maatwerk. Zeker als uw organisatie hier weinig ervaring mee heeft, is externe begeleiding waardevol.

Mensen beschikken soms over onvermoede talenten. Op de postkamer werkt een man die 's ochtends de binnenkomende post sorteert en in postmapjes steekt. In de loop van de ochtend rijdt de man met zijn karretje met mapjes door het kantoorpand om deze af te leveren. 's Middags nogmaals een ronde, dan om de uitgaande post op te halen, op de postkamer te frankeren en af te geven aan de postbode. In zijn vrije tijd organiseert de man internationale duivenwedstrijden. Vrachtauto's vol waardevolle postduiven rijden naar allerlei landen in Europa, de duiven worden daar losgelaten en vliegen terug naar huis. Grote aantallen deelnemers, geld en belangen, logistiek, registratie van vluchten en aankomsten etc. De man is in staat dit allemaal te organiseren en in goede banen te leiden.

Managers zelf zijn ook individuën. Hoe beter een manager inzicht heeft in het eigen functioneren en potentieel, hoe effectiever zijn leiderschap zal zijn. Coaching draagt hier in hoge mate aan bij.