PROFIT EN NOT FOR PROFIT

Het onderscheid tussen Profit en Not for Profit is vaak minder groot dan je zou denken.

Het hoofddoel in Profit is geld verdienen voor de eigenaren van het bedrijf. In toenemende mate is er aandacht voor de sociale en natuurlijke effecten van de bedrijfsvoering. Programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsability, duurzaamheid, sustainability etc gaan in de praktijk vaak over de randvoorwaarden van de bedrijfsvoering en zijn niet de hoofdreden van het bestaan van de organisatie.

Bij Not for Profit organisaties staat de financiële performance van de organisatie ten dienste van de maatschappelijke of andere inhoudelijke doelstelling van de organisatie. Woningcorporaties zijn er om goede en betaalbare huisvesting te realiseren voor de zwakkeren in de samenleving, zorginstellingen zijn er om mensen te genezen en te verzorgen, utilities voor de continuïteit en kwaliteit van drinkwater, energie etc. Hun investeringen en rendementen zijn ervoor om deze taken zo effectief mogelijk te doen of om de kosten voor hun klanten te beperken.

Als consumenten bij hun keuzes steeds meer letten op de duurzaamheid van produkten en hun produktie, zullen steeds meer bedrijven zich daar actief op profileren. Uit heel zakelijke overwegingen zoals positionering en marktaandeel, public relations, marketing communicatie of kosten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat namelijk heel goed samen met besparingen zoals bij het reduceren van energieverbruik.

Tegelijkertijd neemt de druk op Not for Profit organisaties toe om steeds efficiënter te werken. Immers, hoe meer output per geïnvesteerde euro, hoe succesvoller de organisatie haar doelstellingen realiseert. Dit houdt in dat Not for Profit organisaties haast nog scherper moeten managen op produktiviteit, het rendement van investeringen, lean and mean dan Profit, die eventuele produktiviteitsverliezen nog kunnen compenseren met omzet.

Omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen het bestaansrecht is van veel Not for Profit organisaties, en een waardecreërende bedrijfsvoering die van Profit, kunnen beide werelden veel van elkaar leren.