PUBLICATIES

 

INNOVATIE IN HOOGSPANNINGSNET

Interview met Wouter Haasloop Werner.

Wouter geeft leiding aan innovatie in het hoogspanningsnet.

Klik hier voor het volledige artikel

 

WIJSHEID EN LEIDERSCHAP
White paper door Wouter Haasloop Werner

Wat kan leiderschap leren van het onderzoek naar wijsheid?

Klik hier voor het volledige artikel

 

STRATEGISCH ONTVLECHTEN
Wouter Haasloop Werner, William Koot en Roy Gosselt in CFO Magazine

De ontvlechting van een organisatie is lastig, maar biedt de betrokken partijen ook een toekomstperspectief. Een pleidooi voor strategisch ontvlechten.

Klik hier voor het volledige artikel

 

VAN E-COMMERCE NAAR E-STRATEGY
Wouter Haasloop Werner en prof. Frank Quix in Tijdschrift voor Marketing

"Succesvolle e-strategies integreren niet alleen klantbenaderingen over alle kanalen heen, maar ook alle bedrijfsdisciplines. Alleen dan realiseert uw e-strategy de potentiële klantwaarde."

Klik hier voor het volledige artikel

 

COMMERCIAL INFORMATION OFFICER
Wouter Haasloop Werner, Ernest-Jan Mutsaers en Paul Eduard in CIO Magazine

"Traditioneel wordt gedacht over een CIO als een enabler van business of een hoeder van technologie. Dit artikel stelt een derde mogelijkheid voor: de CIO als Commercial Information Officer."

 

ONTVLECHTEN: EEN UNIEKE KANS VOOR STRATEGISCHE WAARDECREATIE
White paper door Wouter Haasloop Werner

"Net als integreren bij fusies en overnames valt het nog wel eens tegen. Daar staat tegenover dat ontvlechtingen organisaties naar een nieuwe strategische toekomst brengen. Ontvlechten is dan ook een zeer strategisch vak."

Klik hier voor het volledige artikel

 

HOE STAAT HET EIGENLIJK MET IT IN FINANCIAL SERVICES?
Verslag van discussieavond onder leiding van Wouter Haasloop Werner

"Als er bedrijven zijn die grote hoeveelheden informatie voor grote aantallen klanten onder de knie hebben, dan zijn het wel financiële dienstverleners. Zou je zeggen."

Klik hier voor het volledige artikel

 

TRANSITIE BIJ TENNET: ONORTHODOX LEIDER GEZOCHT
Wouter Haasloop Werner, Marc de Zwaan en Edward Ooteman

Na de overname van Transpower moet TenneT het bedrijf onder grote tijdsdruk ontvlechten uit het moederbedrijf E.ON. Het project kenmerkt zich door een grote complexiteit, waaronder het managen van een consortium met vijf partijen. "People management blijkt de sleutel tot het welslagen te zijn."

Klik hier voor het volledige artikel

 

publicatie HMR

CIO'S MET AMBITIE
Wouter Haasloop Werner, Tjibbe van der Zeeuw en prof. Theo Huibers in
Holland Management Review

"Sinds de intrede van IT zijn organisaties en instellingen radicaal veranderd. Nieuwe organisaties vergen meestal nieuwe CEO's. Gezien de aard van de veranderingen zouden CIO's geschikte kandidaten kunnen zijn. Deze loopbaanstap van CIO's is echter nog geen algemeen gedachtegoed. Daarom in deze bijdrage vijf adviezen voor ambitieuze CIO's om het proces te versnellen."

Klik hier voor het volledige artikelpublicatie CIOIT LOOPT VOORUIT BIJ FUSIE
Interview met Wouter Haasloop Werner in CIO Magazine

"De strategische uitdaging voor drinkwaterbedrijven is al jaren niet meer het leveren van goed drinkwater, maar het verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering. IT speelt daarin een strategische rol. Ik geef leiding aan een IT-programma dat het hart vormt van het post merger integratietraject waar wij middenin zitten. Dat vergt veel leiderschap en veel van mijn team qua thought leadership, creativiteit en ook emotionele weerstand."

Klik hier voor het volledige artikel


publicatie TELECOMDE CIO VOEGT WAARDE TOE
Interview met Wouter Haasloop Werner in Telecom Update

"Een paar aankondigingen via het interne PA systeem dat er een brandalarmoefening komt en vervolgens de schrille tonen van het brandalarm, hebben nauwelijks een verstorend effect op het betoog van Wouter Haasloop Werner. De Chief Information Officer van Vitens, 's lands grootste drinkwaterbedrijf, laat zich niet van de wijs brengen. Een karaktertrek die hem goed van pas komt als CIO bij een organisatie waar continuïteit 24 uur per dag en zeven dagen per week een 'sine qua non' is."

Klik hier voor het volledige artikel

 

publicatie CIOnlGOEDE IT IS EEN KWESTIE VAN GOED LEIDERSCHAP

Interview met Wouter Haasloop Werner op CIO.nl

"In mijn managementpraktijk kom ik telkens tegen dat succes is terug te voeren op goed leiderschap. Het is voor aankomende managers moeilijk om vanuit hun functionele expertise te verbreden. Organisaties hebben goede managers wel hard nodig. Ik wil hieraan bijdragen door mijn eigen ervaringen, die van anderen en uit onderzoek op te schrijven op een gestructureerde, toegankelijke en instructieve manier."

Klik hier voor het volledige artikel

 

publicatie CFOVAN SLAGVELD NAAR STRATEGISCHE WAARDECREATIE
Wouter Haasloop Werner en prof. Chris Verhoef in Chief Financial Officer

"Het lijkt wel alsof het merendeel van de organisaties IT projecten maar niet onder de knie krijgt. Tegelijkertijd groeit de urgentie omdat IT inmiddels in vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgedrongen. Klopt het hardnekkige beeld van falende IT projecten of is er meer aan de hand. Wouter Haasloop Werner en Chris Verhoef geven hun visie op 10 hardnekkige valkuilen voor IT projecten. Plus 5 adviezen om ze vanaf morgen wel tot een goed einde te brengen."

Klik hier voor het volledige artikel

 

Publicatie Informatie

 IT BIJ VITENS: MOTOR VAN STRATEGISCHE VERANDERING
Wouter Haasloop Werner in Informatie

"Echt interessant wordt het als Vitens erin slaagt de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en tegelijk ook de bedrijfsvoering te verbeteren. Precies op die plek excelleert IT, en wel in de rol van motor van strategische verandering."

Klik hier voor het volledige artikel