PORTFOLIO TRANSFORMATIEMANAGEMENT

In transformatiesituaties moeten organisaties of organisationderdelen nieuwe manieren van werken aanleren en bestaande loslaten. Vaak is informatietechnologie aan de orde. Transformatiemanagement gaat in de praktijk dus over het bereiken van business resultaten door het mobiliseren van mensen en technologie.

Het invoeren van een e-commerce strategie heeft invloed op marketing, logistiek, administratieve organisatie, organisatie en functies, management informatie en uiteindelijk zelfs op de winkels, als daar sprake van is. En op het managen van informatietechnologie natuurlijk. Een organisatie kan kiezen om deze competenties zelf op te bouwen of in te kopen. De keus is van strategisch belang en de uitvoering ervan vereist een aparte aanpak.

Ook het invoeren van grootschalige informatiesystemen heeft de kenmerken van transformatie vanwege de grote impact. Toch worden deze projecten in de praktijk vaak eenzijdig gemanaget. Te technisch of juist met te weinig aandacht voor de nieuwe technologie. Te groot, of juist met te weinig focus op de exploitatiefase. F/ACT MANAGEMENT staat voor een multidisciplinaire aanpak waarbij technologie wordt gebruikt als hefboom om business doelstellingen te realiseren.

Het leiding geven aan transformaties vereist een gebalanceerde mix van inhoud, werken met groepen en individuele mensen. Zie voor specifieke ervaringen van F/ACT MANAGEMENT met transformatiemanagement: